انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: ������ �� ������������
تعداد عنوان ها: 5
تحول‌پذیری یک مکان؛ راهنمایی برای مکان‌سازی 4520
کتی مدن ؛ مصطفی بهزادفر؛ ابوالفضل قربانی
1,100,000
سازماندهی طرح‌ها؛ با استقرار نظام مدیریت سبد پروژه 4434
دکتر حسین طوسی؛ با همکاری مهندس اکبر معرفت ؛ مهندس رضا محمودی‌حسنخانلو
1,800,000
طراحی هدفمند با گیاهان (مورد بررسی: پارک لاله، جمشیدیه، ساعی) 4212
دکتر علی‌اصغر ادیبی؛ مریم عظیم‌پور
4,500,000
مواجهه با شهر؛ از دریچه رشته و حرفه شهرسازی در ایران از بدو تأسیس تا 1359 (جلد اول) 4453
دکتر منوچهر طبیبیان ؛ نوید پورمحمدرضا؛ حامد ولدخانی
2,190,000
میراث صنعتی؛ از مفهوم تا مصداق 4422
دکتر پیروز حناچی؛ سارا تیمورتاش
540,000