انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: ������ �� ������������
تعداد عنوان ها: 17
احتمال و آمار و مهندسی 4259
دکتر سید محمود طاهری
1,600,000
اصول فتوگرامتری پهپاد؛ مفاهیم تئوری و نکات عملی 4446
دکتر محمد سعادت‌سرشت؛ دکتر مسعود ورشوساز
880,000
اطلاعات دارویی دامپزشکی 3103
مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ مارک ج پاپیج؛ سیداحمدفاطمی-سعیده نعیمی-مجیدمتقی نژاد-مجید شهابی؛ سیداحمدفاطمی؛ مارک.ج.پاپیج ؛ سعیده نعیمی؛ مجیدمتقی نژاد؛ مجید شهابی
280,000
انکوباتورها مراکز رشد 3344 ( همراه با لوح فشرده)
کولین بارو؛ دکتر محمود فیروزیان، دکتر آزاده فیروزیان
200,000
پنل لایه‌های درز شده چوب با میخ 4398
شورای دو ملیتی (USA & CAN.) چوب برش‌شدة سوزنی برگ؛ دکتر قنبر ابراهیمی
1,800,000
ژئوپلیتیک نوین گاز طبیعی 4379
آگنیا گریگس ؛ دکتر علی امیری
850,000
طراحی سیستم‌های آبیاری فضای سبز 4466
دکتر فرهاد میرزایی
920,000
طراحی و برنامه‌ریزی معادن روباز (مبانی)؛ جلد دوم- عملیات واحد 4498
ویلیام هوسترولید؛ مارک کوچتا؛ رندی مارتین؛ دکتر علی‌اصغر خدایاری ؛ دکتر مهدی یاوری شهرضا
1,000,000
فناوری‌های پیشرفته در بیودیزل؛ مقدمه ای بر اصول و روندهای نوظهور 4232
امینول اسلام ؛ یون هین توفیق- یاپ ؛ انج - سنگ چان ؛ دکتر علی ماشاءاله کرمانی ؛ احسان سرلکی؛ دکتر محمدحسین کیانمهر ؛ دکتر سید رضا حسن بیگی ؛ مرضیه قربانی
450,000
مبانی و مسائل الاستواستاتیک 4508
دکتر مرتضی اسکندری‌قادی
1,700,000
مقاومت مصالح (دوجلدی) 4519، 4518
دکتر عبدالمجید جوهرزاده ؛ دکتر مهدی صمدزاد
3,200,000
مهندسی متابولیک 4505
دکتر منصور امیدی؛ مهندس آرش مختاری
1,600,000
نوآوری باز 2 در بستر دیجیتال 4504
دکتر احمد جعفرنژاد ؛ امیر شریفیان؛ پیمان آقاسی‌لو
500,000