انتشارات دانشگاه تهران
 
موضوعات: �������� ����������
تعداد عنوان ها: 24
آسیب‌شناسی فک و دهان 1975
دکتر اسماعیل یزدی - اقدس فروزنده- محمد اسلامی
16,000
آموزش بهداشت 2098
لاکشمانا راما چاندران، تیرومورتی دارمالینگام؛ دکتر فروغ شفیعی، اذن الله آذرگشب؛ لاکشمانا راما چاندران، تیرومورتی دارمالینگام؛ فروغ شفیعی، اذن الله آذرگشب؛ لاکشمانا راما چاندران، تیرومورتی دارمالینگام؛ فروغ شفیعی، اذن الله آذرگشب؛ لاکشمانا راما چاندران، تیرومورتی دارمالینگام؛ فروغ شفیعی، اذن الله آذرگشب؛ لاکشمانا راما چاندران؛ تیرومورتی دارمالینگام؛ تیرومورتی دارمالینگام؛ فروغ شفیعی؛ فروغ شفیعی؛ اذن الله آذرگشب؛ لاکشمانا راما چاندران؛ اذن الله آذرگشب
40,000
آناتومی سر و گردن 1912
دکتر رضا حجازی
140,000
استانداردهای بیمارستان 2724
حسین درگاهی
140,000
الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه دو جلدی 2700
اسمعیل بن الحسن بن محمد الحسینی الجرجانی؛ اسمعیل بن الحسن بن محمد الحسینی الجرجانی؛ حسن تاجبخش؛ اسمعیل بن الحسن بن محمد الحسینی الجرجانی؛ حسن تاجبخش؛ اسمعیل بن الحسن بن محمد الحسینی الجرجانی؛ حسن تاجبخش؛ حسن تاجبخش
700,000
انسان و تنش‌های حرارتی محیط کار 2595
دکتر فریده گلبابایی؛ دکتر منوچهر امیدواری
350,000
انگلیسی عمومی برای دانشجویان دندانپزشکی 2893
دکتر جاوید قیطانچی قیطانچی
120,000
تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در اختلالات عصب روان‌پزشکی؛ اصول بالینی و مدیریتی 4417
آندره برونونی ؛ مایکل نیچه ؛ کولین لوو ؛ دکتر رضا رستمی؛ جمیل منصوری؛ عباس شیخ‌محمدی ؛ اعظم سادات مدنی؛ مهدیه میرمحمد؛ پروانه حدادی؛ آرزو جباری؛ فاطمه غلامعلی‌نژاد
2,000,000
درمان عملی دیابت 2518
شاراد پندسی؛ دکتر شهناز خاقانی؛ هدی بوشهری
120,000
روشهای ارزشیابی در بهداشت صنعتی 2981
فریده گلبابائی ، مهدی جهانگیری ، سلیمان خواجی؛ میشل اس بی سی سی؛ فریده گلبابائی ، مهدی جهانگیری ، سلیمان خواجی؛ میشل اس بی سی سی؛ فریده گلبابائی؛ فریده گلبابائی؛ مهدی جهانگیری؛ میشل اس بی سی سی؛ سلیمان خواجی؛ میشل اس بی سی سی؛ فریده گلبابائی؛ سلیمان خواجی
66,000
سنتز ترکیبات دارویی آلی
ام. پ. اس ایشار، عبدول فاروک ؛ دکتر قدسی محمدی زیارانی
65,000
ظرافت‌های پزشکی
پروفسور بانک هوفر؛ دکتر ناصر رجب‌زاده، دکتر پرویز طلاچیان
70,000
فرهنگ جامع انگل‌های انسان و حیوانات در ایران 4431
دکتر علی اسلامی ؛ دکتر فاطمه جالوسیان
500,000
فیزیک داروسازی و علوم دارویی مارتین (جلد دوم: پدیده های بین سطحی و سینتیک دارویی) 4455
پاتریک ج. سینکو ؛ دکتر علی اکبر صبوری ؛ دکتر حسین درخشان خواه؛ دکتر سمیرا جعفری ؛ دکتر ژیلا عزتی؛ دکتر لقمان علایی
1,700,000
قارچ‌شناسی بالینی نوین 4395
دکتر علیرضا خسروی ؛ دکتر عقیل شریف‌زاده؛ دکتر حجت‌اله شکری؛ دکتر دنیا نیک‌آیین
2,000,000
قارچ شناسی پزشکی جامع 2413
دکتر فریده زینی، دکتر سید علی مهبد، دکتر مسعود امامی
980,000
محیط‌های حرارتی و انسان اثرات محیط‌های گرم، متوسط و سرد بر سلامتی، راحتی و عملکرد انسان (جلد اول) 3568
ک.سی. پارسون؛ دکتر فریده گلبابایی ؛ دکتر حمیدرضا حیدری؛ دکتر محمد حاج آقا‌زاده؛ دکتر مهدی زارع؛ دکتر فرهاد فروهرمجد
220,000
مفردات پزشکی (جلد دوم) 1388/2
پروفسور ر. پاریس- ه. موئیز ؛ دکتر بدیع الله مشیّدی
260,000
مفردات پزشکی (جلد سوم) 1388/3
پروفسور ر. پاریس- ه. موئیز ؛ دکتر بدیع الله مشیّدی
80,000
نانونوآوری (ابداعات تجاری‌شده حوزه نانوفناوری) 4189
مهاب انیس ؛ غاده الطاهر ؛ وسام سارحان ؛ مونا تارک‌السماری ؛ دکتر علیرضا خسروی ؛ محمدرضا کندی ؛ دکتر جواد ملکوتی‌خواه
1,000,000