انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 581
جغرافیای آبها 1761
دکتر جمشید جداری عیوضی
32,000
جغرافیای تاریخی خلیج‌فارس 1492
دکتر پیروز مجتهد‌زاده
100,000
جغرافیای جمعیت ایران 4001
دکتر مجتبی قدیری‌معصوم؛ دکتر حسنعلی فرجی سبکبار؛ دکتر مهدی چراغی
360,000
جغرافیای خاک ها 1437
دکتر پرویز کردوانی
250,000
جغرافیای دیرینه 1608
دکتر خدیجه اسدیان
35,000
جغرافیای روستایی (فرایندها، واکنش‌ها و تجربه‌های بازساخت روستایی) 3179
مایکل وودز؛ دکتر محمدرضا رضوانی؛ صامت فرهادی
1,400,000
جغرافیای زیستی گذشته و حال 2732
دکتر خدیجه اسدیان
18,000
جغرافیای شهیدان ایران 4507
دکتر حسن کامران‌دستجردی
650,000
جمعیت‌شناسی در برنامه‌ریزی آموزشی 3079
تانگوک چاو؛ محمدرضا کرامتی؛ مهدی وفایی‌زاده
120,000
جنسیت و توسعه
جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن
45,000
جهانی سازی 3060
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
150,000
جهانی‌شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگری ورزشی 3833
دکتر مجید جلالی‌فراهانی
220,000
جوایز نوبل اقتصاد 3291
دکتر محمود قنادان
180,000
چالش‌های نظام اداری 3437
دکتر رحمت‌الله قلی‌پور
240,000
چشم‌اندازهایی نو به رشد شرکت 4114
پر دیوید سون ؛ یوهان وکلاند ؛ دکتر کامبیز طالبی؛ دکتر شیوا شعبانی
380,000
چگونه ذهن کودک رشد می کند؟ 4042/How the Child's Mind Develops
دیوید کوهن ؛ دکتر علی اکبر ارجمندنیا؛ ابوالفضل فیروزمنش؛ فاطمه روشن‌روان
270,000
حرکت درمانی 3228
دکتر محمدحسین علیزاده؛ دکتر رضا رجبی؛ دکتر مهدی قیطاسی؛ دکتر هومن مینو‌نژاد
250,000
حسابداری پیشرفته
نیکبخت
16,000
حسابداری مالیاتی
حسین نورانی، شاداب منوچهری؛ حسین نورانی؛ شاداب منوچهری
70,000
حسابرسی داخلی 3810
دکتر بیتا مشایخی؛ دکتر ساسان مهرانی
760,000
حکومت الکترونیک 3770
دکتر علی پیران‌نژاد
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه