انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 605
جامعه‌شناسی پزشکی 3132
دکتر ابراهیم مسعود‌نیا
1,900,000
جامعه‌شناسی تاریخی 3774
فیلیپ آبرامز؛ دکتر منصوره لولاآور؛ دکتر غلامرضا جمشیدیها
720,000
جامعه‌شناسی سیاسی ایران 4193
دکتر حمیدرضا جلایی‌پور
2,000,000
جامعه‌شناسی محیط‌زیست 3395
جان هانیگان؛ موسی عنبری؛ انور محمدی؛ میلاد رستمی
180,000
جامعه صنعتی جدید از دیدگاه گالبرایت 1442
لوئی پورشه ؛ دکتر مهدی مظفری
520,000
جغرافیا چیست؟ 3460
دکتر حسین محمدی
720,000
جغرافیای آبها 1761
دکتر جمشید جداری عیوضی
480,000
جغرافیای تاریخی خلیج‌فارس 1492
دکتر پیروز مجتهد‌زاده
100,000
جغرافیای جمعیت ایران 4001
دکتر مجتبی قدیری‌معصوم؛ دکتر حسنعلی فرجی سبکبار؛ دکتر مهدی چراغی
360,000
جغرافیای خاک ها 1437
دکتر پرویز کردوانی
250,000
جغرافیای دیرینه 1608
دکتر خدیجه اسدیان
480,000
جغرافیای روستایی (فرایندها، واکنش‌ها و تجربه‌های بازساخت روستایی) 3179
مایکل وودز؛ دکتر محمدرضا رضوانی؛ صامت فرهادی
1,400,000
جغرافیای زیستی گذشته و حال 2732
دکتر خدیجه اسدیان
18,000
جغرافیای شهیدان ایران 4507
دکتر حسن کامران‌دستجردی
650,000
جمعیت‌شناسی در برنامه‌ریزی آموزشی 3079
تانگوک چاو؛ محمدرضا کرامتی؛ مهدی وفایی‌زاده
480,000
جنسیت و توسعه
جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن
45,000
جهانی سازی 3060
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
980,000
جهانی‌شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگری ورزشی 3833
دکتر مجید جلالی‌فراهانی
720,000
جوایز نوبل اقتصاد 3291
دکتر محمود قنادان
1,600,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه