انتشارات دانشگاه تهران
 
تعداد عنوان ها: 605
انسان در جستجوی معنی 1509
ویکتور امیل فرانکل؛ دکتر اکبر معارفی
220,000
انگلیسی کاربردی برای دانشجویان جامعه‌شناسی اسلامی 3663
دکتر مهیار گنجابی- دکتر غلامرضا جمشیدیها
370,000
اولویت‌های توسعه روستایی 3047
ا م ا ل دا و ان ؛ دکتر مهدی طالب- احمد محمدی- زهرا فرضی‌زاده- حسین قهاری ؛ ان؛ مهدی طالب احمد محمدی زهرا فرضی زاده حسین قهاری
720,000
ایجاد زنجیره‌های تأمین کارآفرینانه راهنمایی برای نوآوری و رشد 3845
ویلیام بی. لی؛ دکتر سیدمجتبی سجادی؛ نرگس صادقی گنجه
980,000
بازارشناسی: مفاهیم و کاربردها 4544
دکتر هاشم آقازاده؛ مژده خوشنویس
1,300,000
بازارها و نهادهای مادی: مدیریت ریسک در موسسات مالی (جلد دوم) 4459
آنتونی ماندرز ؛ دکتر رضا تهرانی؛ دکتر عسگر نوربخش
1,100,000
بازاریابی خدمات بانکی 3234
سید محمدتقی مقیمی؛ مسعود کیماسی
600,000
بازاریابی سیاسی 3735
دکتر مسعود کیماسی؛ ریحانه بحری‌نژاد؛ مژگان نصیری
480,000
بازارها و نهادهای مالی (جلد اول) 3264
آنتونی ساندرز؛ مارسیا کورنت؛ دکتر رضا تهرانی؛ دکتر عسگر نوربخش
980,000
بازی در مدرسه 2747
محمد نبوی؛ محمود ذکایی
56,500
بازکاوی روش تحقیق آمیخته 3429
دکتر سید مصطفی رضوی .مرتضی اکبری. مرتضی جعفرزاده. محمد رضازالی
260,000
بازی‌های پیشگیرانه- اصلاحی برای ناهنجاری‌های اسکلتی عضلانی در کودکان 4217
دکتر رضا رجبی ؛ دکتر محمد بیات‌ترک؛ دکتر اسماعیل مظفری‌پور؛ دکتر ناهید علافان؛ دکتر سیدحسین موسوی
400,000
برنامه درسی آموزش کارآفرینی مبتنی بر شایستگی؛ راهنمای عمل در علوم اجتماعی و رفتاری 4142
دکتر احمد ملکی پور؛ دکتر رضوان حکیم زاده؛ دکتر مرضیه دهقانی
340,000
برنامه‌ریزی درسی دوره ابتدایی 4022 Elementary School Curriculum
دکتر مرضیه دهقانی؛ مصطفی باقریان‌فر
1,800,000
برنامه‌ریزی کارکردی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه 3859
پل وهمن؛ جان کرجل؛ دکتر باقر غباری‌بناب؛ دکتر فرزانه معتمدی
1,300,000
برنامه‌های وفادارسازی مشتریان 4045/ Customer Loyalty Programs
دکتر امیر خانلری؛ مهدی عامری
250,000
بنیادگرایی بازار 4186
دکتر یوسف اباذری
940,000
بنیان‌ها در مطالعات مسکن 4159
پیتر کینگ ؛ دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر ابوالفضل مشکینی؛ مسلم ضرغام‌فرد
800,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه