انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ��������
تعداد عنوان ها: 1
فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی 2481
جان هاسپرز؛ راجر اسکراتن؛ دکتر یعقوب آژند
190,000