انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر (جلد اول): اواخر قرن 19 تا دهه هفتم قرن 20 میلادی 3006
دکتر سیدحسین بحرینی؛ خانم بهناز بلوکی؛ خانم سوده تقابن
570,000