انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ������������
تعداد عنوان ها: 2
آسیب‌شناسی بیماری‌های پرندگان زینتی 3549
رابرت اشمیت ؛ دروری ریویل؛ دیوید فلن؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ جمشید رزم‌یار
590,000
راهنمای کالبدگشایی سگ‌ها، گربه‌ها و پستانداران کوچک 4112
سین پی. مک‌دونو؛ ترزا سوتارد ؛ دکتر سارا شکرپور؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ خانم فاطمه کریمی
2,200,000