انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������ ������������
تعداد عنوان ها: 2
روش‌های کلی اجرا؛ پی‌ها (جلد دوم) 1960
ژاک ماتیوا؛ ایوفنو ؛ دکتر ابوالحسن بهنیا؛ دکتر کامبیز بهینا
520,000
روشهای کلی اجرا جلد اول قالب بندی بتن ریزی 2305
ژاک ماتیوا، کریستیان بواتو؛ ابوالحسنبهنیا،کامبیزبهنیا ؛ ژاک ماتیوا؛ ابوالحسنبهنیا ؛ کریستیان بواتو؛ کامبیزبهنیا
46,000