انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� �������������� �������� ������������
تعداد عنوان ها: 1
تحلیل دستگاههای مکانیکی به کمک کامپیوتر 2345
دکتر پرویز نیک روش؛ دکتر ناصر سلطانی، عباس راستگو
20,000