انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ���������� �������������������� �������� �������������� ������������
تعداد عنوان ها: 1
هوش جمعی محاسباتی مبانی و کاربردها 3244
فرهاد صمدزادگان، امین علیزاده نایینی
75,000