انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ������������
تعداد عنوان ها: 19
استاتیک کاربردی 2804
دکتر محمود گلابچی
1,300,000
پل های ایران و جهان 3115
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر متین علاقمندان
980,000
پوسته‌ها و سازه‌های ورق شده برای معماران و مهندسان عمران 3118
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر کتایون تقی زاده
720,000
تعامل تکنولوژی و معماری 3357
دکتر محمود گلابچی
980,000
جزئیات ارتقاء دهنده معماری 3305
دکتر محمود گلابچی؛ احسان سروش نیا
1,100,000
درک رفتار سازه‌ها 2502
دکتر محمود گلابچی
700,000
سازه به مثابه معماری کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه 3056
اندرو چارلسون؛ دکتر محمود گلابچی؛ احسان سروش نیا
980,000
سازه در معماری 2274
سالوادوری ؛ دکتر محمود گلابچی
700,000
سازه‌های پارچه‌ای کششی 3159
کریگ هانتینگتون؛ دکتر محمود گلابچی؛ محمدرضا مجاهدی؛ الهام سرکرده ئی
980,000
طراحی مفهومی ساختمان‌های بلند 3336
دکتر محمود گلابچی؛ نجمه ماستری فراهانی
1,100,000
فناوری‌های نوین ساختمانی 3044
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر حامد مظاهریان
400,000
مبانی سازه برای معماران 3205
مالکولم میلائیس؛ دکتر محمود گلابچی؛ دکتر کتایون تقی‌زاده
350,000
مبانی مدیریت پروژه 3153
دکتر محمود گلابچی؛ سیدضیا حسینی
1,200,000
مدیریت پروژه با رویکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات 2895
کتی شوالب؛ دکتر محمود گلابچی
990,000
معمار مهندس ساختار 2678
ایوان مارگولیوس؛ دکتر محمود گلابچی
480,000
معماری تغییر فرم‌پذیر 3968
دکتر کتایون تقی‌زاده؛ دکتر محمود گلابچی؛ خانم لادن وجدان‌زده
820,000
معماری دیجیتال 3203
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر علی اندجی گرمارودی؛ دکتر حسین باستانی
1,100,000
نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان 3204
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر کتایون تقی‌زاده؛ آقای احسان سروش‌نیا
700,000