انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ����. ����������
تعداد عنوان ها: 1
درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی 4484
کوین بی. اسمیت ؛ کریستوفر دابلیو. الریمر ؛ دکتر حمید زارع ؛ دکتر حسام خضرایی حاذق‌ فکر
900,000