انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ���������� ������������
تعداد عنوان ها: 1
اکولوژی و مدیریت جنگل‌های آمیخته 4480
هانس پرِتچ ؛ دیوید فورستر ؛ یورگن باهُوس ؛ دکتر رضا اخوان ؛ دکتر منوچهر نمیرانیان
2,200,000