انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ���� ����
تعداد عنوان ها: 1
سنجش از دور لیدار و کاربردهای آن 4437
پین لیانگ دونگ؛ چی چن؛ دکتر سید یوسف عرفانی‌فرد؛ محسن لطفی نصیرآباد
650,000