انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ���������� ������ �������������������������������
تعداد عنوان ها: 1
سازماندهی طرح‌ها؛ با استقرار نظام مدیریت سبد پروژه 4434
دکتر حسین طوسی؛ مهندس اکبر معرفت ؛ مهندس رضا محمودی‌حسنخانلو
1,500,000