انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ����������
تعداد عنوان ها: 2
فیزیک داروسازی و علوم دارویی مارتین (جلد اول: ترمودینامیک و پدیده‌های انحلال) 4367
پاتریک ج. سینکو ؛ دکتر علی اکبر صبوری ؛ دکتر سمیرا جعفری ؛ دکتر حسین درخشان‌خواه ؛ دکتر ژیلا ایزدی ؛ دکتر لقمان علایی
1,500,000
فیزیک داروسازی و علوم دارویی مارتین (جلد دوم: پدیده های بین سطحی و سینتیک دارویی) 4455
پاتریک ج. سینکو ؛ دکتر علی اکبر صبوری ؛ دکتر حسین درخشان خواه؛ دکتر سمیرا جعفری ؛ دکتر ژیلا عزتی؛ دکتر لقمان علایی
1,700,000