انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������������� ������������
تعداد عنوان ها: 1
زلزله‌شناسی مهندسی و شبیه‌سازی زمین‌لرزه 3360
دکتر حمید زعفرانی؛ دکتر اسدالله نورزاد
380,000