انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ����������
تعداد عنوان ها: 2
مبانی نقشه‌خوانی 2528
دکتر مجتبی یمانی
280,000
هوازدگی و نقش فرایندهای رودخانه‌ای در فرسایش خشکی‌ها 4502
پ. دپتریس ؛ آ. ا. پاسکوینی ؛ ک. ل. لکومته ؛ دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر زهرا حاجی‌کریمی
500,000