انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ����������������
تعداد عنوان ها: 3
حکمروایی سازگار با بحران (خشکسالی و سیل در مناطق روستایی) 4511
مارگوت هورلبرت ؛ دکتر پیام ابراهیمی؛ دکتر جمیله سلیمی‌کوچی؛ دکتر محسن محسنی ساروی
950,000
کاپولا (مفصل) و کاربرد آن در هیدرولوژی و منابع آب 4493
لو چن ؛ شنگلیان گو ؛ دکتر آرش ملکیان؛ دکتر پیام ابراهیمی؛ دکتر جمیله سلیمی کوچی
1,100,000
نقش ویژگی‌های بارش و حوزه آبخیز در کیفیت رواناب مناطق شهری 4247
آن لیو؛ آشانتا گونه تیلک؛ پراسانا اگوداواتا؛ دکتر پیام ابراهیمی؛ دکتر محسن محسنی‌‌ساروی
400,000