انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ������������ ���� ����������
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت پروژه برای ساخت و ساز راهنمایی برای مهندسان و معماران 3447
آلبرتو دی مارکو؛ دکتر کتایون تقی زاده، دکتر سید حسین حسینی، دکتر سعید خیرالهی
120,000