انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������ ����������
تعداد عنوان ها: 2
مهندسی ژئو تکنیک جلد اول 3421
دکتر حسن رحیمی
230,000
مهندسی ژئوتکنیک خاک‌های مشکل‌آفرین 3608
دکتر حسن رحیمی؛ دکتر نادر عباسی
920,000