انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ����. ����. ������
تعداد عنوان ها: 2
مقدمه‌ای بر روش اجزای محدود (جلد اول) 2717
جی. ان. ردی؛ دکتر عباس راستگو؛ دکتر ناصر سلطانی
450,000
مقدمه‌ای بر مکانیک محیط های پیوسته با کاربردهایش 3225
جی. ان. ردی؛ دکتر عباس راستگو ؛ میثم ربیعی
380,000