انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� �����������������������
تعداد عنوان ها: 1
پادسینما در ایران و سینمای سهراب شهید ثالث 4197
دکتر مجید سرسنگی؛ دکتر حامد سلیمان‌زاده
320,000