انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
تفسیر و کاربرد آن در بازاریابی 4173
دکتر امیر مانیان؛ دکتر محمدحسین رونقی
600,000