انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ���������������� ����������
تعداد عنوان ها: 3
اکوفیزیولوژی گیاهی اکوفیزیولوژی بر همکنش های فسفر و گیاه 3408
فلیپ جی وایت، جان پی هاموند؛ دکتر حسینعلی علیخانی، غلامعباس اکبری، مهدی قورچیانی؛ فلیپ جی وایت؛ فلیپ جی.وایت؛ جان پی هاموند؛ جان پی هاموند؛ حسینعلی علیخانی؛ غلامعباس اکبری؛ مهدی قورچیانی
720,000
تولید ورمی کمپوست و فرآورده های جانبی آن 2864
دکتر ایرج اله وردی، غلامعباس اکبری، زهرا قهرمانی؛ ایرج اله وردی؛ غلامعباس اکبری؛ زهرا قهرمانی
480,000
میکروبیولوژی خاک؛ ریزموجودات و رشد گیاهان 3282
سوبا رائو؛ غلامعباس اکبری؛ دکتر ایرج اله‌دادی؛ شهریار دشتی؛ حسینعلی علیخانی
720,000