انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ������������������ ������
تعداد عنوان ها: 2
طراحی سازه‌های بتن پیش‌تنیده 2866
دکتر ایرج محمودزاده کنی
400,000
مکانیک غیرخطی محیط‌های پیوسته برای تحلیل به روش اجزای محدود 2797
هاویر بونت؛ دکتر ایرج محمودزاده کنی؛ ریچاردوود
850,000