انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ����.����. ������
تعداد عنوان ها: 1
مقدمه‌ای بر روش اجزاء محدود جلد دوم 2718
جی.ان. ردی؛ دکتر عباس راستگو؛ دکتر ناصر سلطانی
440,000