انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ���������� ��������������
تعداد عنوان ها: 2
سازه به مثابه معماری کتاب مرجع برای معماران و مهندسان سازه 3056
اندرو چارلسون؛ دکتر محمود گلابچی؛ احسان سروش نیا
980,000
طراحی لرزه‌ای برای معماران 3105
اندرو چارلسون؛ دکتر محمود گلابچی- احسان سروش نیا
220,000