انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: حمیده دباغی
تعداد عنوان ها: 2
نظام دانشگاهی و مطالعات میان‌رشته‌ای (توصیه‌های سیاستی خرد، میانی و کلان)
حمیده دباغی؛ مشاوران علمی طرح: یونس نوربخش- سید تقی امید نائینی- ناظر طرح: سید احمد فیروزآبادی