انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 2
شیمی هیتروسیکل 2539
توماس گیل کریست؛ دکتر عباس شفیعی؛ دکتر بردیا فرزام‌فر؛ دکتر هاله حامدی‌فر؛ دکتر فرزین هادی‌زاده
1,100,000