انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������������� ����������
تعداد عنوان ها: 3
پرورش ماهی خاویاری سیبری 4102/ (The Siberian Sturgeon (Acipenser baerii, Brandt, 1869 Volume 2 - Farming
پاتریک ویلیوت؛ گای نانوت ؛ میخائیل چبانوف ؛ دکتر علی طاهری‌میرقائد؛ دکتر سیدمرتضی حسینی
1,100,000
دوره آزمایشگاهی فناوری نانو 4063
جرارد ادی جای پوینرن ؛ دکتر سیدمرتضی حسینی ؛ آقای سعید کلانتری دهقی
340,000
زیست‌شناسی ماهی خاویاری سیبری 4101/ The Siberian Sturgeon (Acipenser baerii, Brandt, 1869) Volume 1آ - Biology
پاتریک ویلیوت؛ گای نانوت ؛ دنیس ویزیانو کانتونت ؛ میخائیل چبانوف ؛ دکتر علی طاهری‌میرقائد؛ دکتر سیدمرتضی حسینی
970,000