انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 1
برنامه‌ریزی ریاضی فازی 3672
دکتر سیدعلی ترابی؛ مهندس سعیده توفیقی
240,000