انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان (جلد اول: سیستم‌های غیرفعال ساختمان) 4187
دکتر والتر گرندزیک ؛ دکتر آلیسون کووک ؛ دکتر محمد کاظمی
840,000