انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ���������� �������� ��������������
تعداد عنوان ها: 1
تمرینات ورزشی برای سالمندان دارای ضعف 3998 Exercise for Frail Elders
الیزابت بست مارتینی؛ کیم جانز دی جنووا؛ دکتر الهه عرب‌عامری؛ حامد فهیمی؛ نسترن زمان فروشانی
690,000