انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������ �����������������������
تعداد عنوان ها: 2
روان‌‌شناسی توان‌بخشی و آسیب‌های ورزشی 3757
دکتر حسن غرایاق‌زندی؛ الهام دهقانی
270,000
مهارت‌های ذهنی برای ورزشکاران 4487
الیزابت شوانفلت ؛ دکتر حسن غرایاق‌زندی؛ فرشته عموزاده؛ پیمان هنرمند
520,000