انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت پروژه، رهبری و هدایت 3702
روری برک؛ استیو بارن؛ دکتر کتایون تقی‌زاده؛ مهندس مجتبی امیری
260,000