انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ���������� ���������������
تعداد عنوان ها: 2
آسیب‌شناسی بیماری‌های پرندگان زینتی 3549
رابرت اشمیت ؛ دروری ریویل؛ دیوید فلن؛ دکتر فرهنگ ساسانی؛ جمشید رزم‌یار
590,000
تب طوطی: مروری بر کلامیدوز در پرندگان و انسان 4103
دکتر جمشید رزم‌یار؛ دکتر مهدی وصفی‌مرندی؛ دکتر مینا عباسی
350,000