انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ���������������������
تعداد عنوان ها: 2
ارزیابی و مدیریت ریسک سیلاب 3902
داوی هان؛ دکتر علیرضا مقدم‌نیا؛ دکتر جمیله سلیمی‌کوچی
340,000
حکمروایی سازگار با بحران (خشکسالی و سیل در مناطق روستایی) 4511
مارگوت هورلبرت ؛ دکتر پیام ابراهیمی؛ دکتر جمیله سلیمی‌کوچی؛ دکتر محسن محسنی ساروی
950,000