انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������������ ������������
تعداد عنوان ها: 1
مدل‌سازی اطلاعات ساختمان 3715
دکتر محمود گلابچی ؛ دکتر عصمت‌الله نورزایی؛ دکتر علیرضا گلابچی؛ کبری قارونی‌‌جعفری
670,000