انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������ �������������������
تعداد عنوان ها: 2
اصول کنترل مدرن 2235
دکتر علی خاکی‌صدیق
600,000
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1397-1393 (جلد چهارم)
دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی ؛ دکتر محمود شاه‌آبادی؛ دکتر علی خاکی‌صدیق؛ دکتر احمد فیض‌دیزجی؛ دکتر حمید لسانی ؛ دکتر محمد یاوری
600,000