انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ����������������
تعداد عنوان ها: 3
بازخوانی تجارب انطباق‌پذیری و استفاده مجدد از میراث صنعتی در ایران 4109
دکتر پیروز حناچی؛ دکتر سمیه فدائی‌نژاد بهرامجردی ؛ سارا تیمورتاش
240,000
تجهیز مجدد میراث صنعتی 3851
دکتر پیروز حناچی؛ سارا تیمورتاش
350,000
میراث صنعتی؛ از مفهوم تا مصداق 4422
دکتر پیروز حناچی؛ سارا تیمورتاش
540,000