انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ��������
تعداد عنوان ها: 2
؛(QFD) در صنعت و خدمات 3837
دکتر حسین صفری؛ جلیل حسن قاسمی
160,000
روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی 3813
دکتر حسین صفری؛ دکتر احسان خان‌محمدی
400,000