انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������ ���������� ��������������
تعداد عنوان ها: 8
بیماری‌های قارچی ماهی 3722
دکتر حسینعلی ابراهیم‌زاده موسوی؛ دکتر هومن رحمتی هولاسو؛ دکتر علی طاهری میرقائد؛ دکتر سارا شکرپور
160,000
بیماری‌های ماهیان؛ راهبردهای پیشگیری و کنترل 3873
گالینا جنی؛ دکتر علی طاهری میرقائد؛ دکتر سید مرتضی ابراهیم‌­زاده
330,000
تغذیه ماهیان 4198
ایوان بوگات ؛ لاو باوسویچ ؛ ایوان استویچ ؛ دکتر علی طاهری میرقائد؛ دکتر ملیکا قلیچ‌پور ؛ دکتر سید مرتضی ابراهیم‌زاده؛ دکتر محمد هرسیج ؛ دکتر اسماعیل پیرعلی خیرآبادی ؛ دکتر فرود یداللهی ؛ دکتر ادیب جهانگرد ؛ زهرا طاهری‌میرقائد ؛ مهدی عبدالهیان ؛ آیدا یوسف‌زاده اشکوری ؛ آرین نیک‌پور نوری
4,500,000
فارماکولوژی آبزیان 4426
فرد اس. بی. کیبنگ؛ برناردو بالدیسروتو؛ راجر سی؛ مان چونگ؛ دکتر علی طاهری میرقائد؛ دکتر معصومه بشیری؛ دکتر حسین مومنی
9,500,000
ماهیان خاویاری سالم؛ راهنمای تصویری بیماری‌ها و درمان ماهیان خاویاری 4384
یان مرکولوف ؛ ایوان مارکوف ؛ دکتر هومن رحمتی ‌هولاسو؛ دکتر علی طاهری میرقائد
2,500,000
ماهیان سطح‌زی درشت آب‌هـای جنوب کشـور؛ (با تأکید بر تون ماهیان) 4436
دکتر علی طاهری میرقائد؛ دکتر سید احمدرضا هاشمی؛ دکتر احمدرضا جبله
700,000
مبانی زیست‌فناوری دریا 4409
سی کوون کیم؛ دکتر علی طاهری میرقائد؛ دکتر شفیق شفیعی؛ دکتر مرضیه عباسی؛ دکتر آلا عنایتی؛ دکتر سمیرا محمدیان
9,000,000
واکسن‌های ماهیان 3864
الکساندرا آدامز؛ دکتر علی طاهری میرقائد؛ دکتر محمد مازندرانی؛ دکتر شفیق شفیعی؛ ملیکا قلیچ­ پور
320,000