انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������ ����������
تعداد عنوان ها: 5
تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) در اختلالات عصب روان‌پزشکی؛ اصول بالینی و مدیریتی 4417
آندره برونونی ؛ مایکل نیچه ؛ کولین لوو ؛ دکتر رضا رستمی؛ جمیل منصوری؛ عباس شیخ‌محمدی ؛ اعظم سادات مدنی؛ مهدیه میرمحمد؛ پروانه حدادی؛ آرزو جباری؛ فاطمه غلامعلی‌نژاد
2,000,000
درمان تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه‌ای (rTMS) برای اختلالات افسردگی 3838
پل بی. فیتزجرالد؛ زد. جف داسکالاکیس؛ دکتر رضا رستمی؛ دکتر رضا کاظمی
150,000
روان‌شناسی نابهنجاری (جلد اول) 4476
رونالد کومر؛ دکتر فاطمه دهقانی‌آرائی؛ دکتر رضا رستمی
3,200,000
روان‌شناسی نابهنجاری (جلد دوم) 4477
رونالد کومر؛ دکتر فاطمه دهقانی‌آرانی ؛ دکتر رضا رستمی؛ حسین رحیمی‌نژاد
مقدمه‌ای بر الکتروانسفالوگرام کمّی و نوروفیدبک: نظریه‌های پیشرفته و کاربردها 4248
توماس بوزینسکی ؛ هلن کوگان بوزینسکی ؛ جیمز ایوانز ؛ اندرو آباربانل ؛ دکتر رضا رستمی؛ مریم رستمی؛ دکتر رضا کاظمی
1,700,000