انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������������� ������������
تعداد عنوان ها: 3
تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر (جلد اول): اواخر قرن 19 تا دهه هفتم قرن 20 میلادی 3006
دکتر سیدحسین بحرینی؛ خانم بهناز بلوکی؛ خانم سوده تقابن
570,000
دهکده شهری؛ الگویی برای سکونتگاه پایدار 3840
دکتر سیدحسین بحرینی؛ آقای حامد ولدخانی
1,900,000
شهرها، طراحی و تکامل 3726
استفان مارشال ؛ سیدحسین بحرینی؛ آمنه بختیار
800,000