انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������������ ����������������
تعداد عنوان ها: 1
سمیت‌شناسی ترکیبات آلی در ماهیان 3978 Organic Chemical Toxicology of Fishes
ک. ب. تیرنی ؛ آ. پ. فارل ؛ ک. ج. براونر ؛ دکتر علیرضا میرواقفی؛ فاتح معزی
880,000