انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ����������������� ��������������
تعداد عنوان ها: 1
طراحی و برنامه‌ریزی معادن روباز 3741
ویلیام هوسترولید؛ مارک کوچتا؛ رندی مارتین؛ دکتر علی‌اصغر خدایاری؛ مهدی یاوری شهرضا
650,000