انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ������������
تعداد عنوان ها: 2
آناتومی کنشی و فیزیولوژی حیوانات اهلی 3739
ویلیام او. ریس ؛ دکتر آرمین توحیدی؛ مهدی انصاری؛ ملک شاکری؛ فرهاد صمدیان
1,200,000
فیزیولوژی شیردهی 3812
دکتر آرمین توحیدی؛ علیرضا ایوبی
240,000