انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ���������������������������
تعداد عنوان ها: 2
جهانی‌شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگری ورزشی 3833
دکتر مجید جلالی‌فراهانی
720,000
مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی 3226
دکتر مجید جلالی‌فراهانی؛ دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی
900,000